Pro-sociaal ondersteunt professionals en teams in zorg en welzijn in het vergroten van hun bevlogenheid. Bevlogen professionals verzuimen minder, zijn productiever en realiseren een hogere klanttevredenheid. Zij vormen daarmee de sleutel tot succes als het gaat om het bieden van betere zorg en maatschappelijke ondersteuning met dezelfde of minder middelen.

QuickScan Teambevlogenheid

Wilt u snel een wetenschappelijk onderbouwd beeld van de bevlogenheid in uw team? Dan is QuickScan Teambevlogenheid misschien is voor u.

klik hier voor meer informatie

QuickScan Teamwork

Wilt snel een beeld van het functioneren en het teamwork van uw team? Dan kunt u de QuickScan Teamwork laten doen.

klik hier voor meer informatie

Onze diensten

Pro-sociaal ondersteunt de bevlogenheid in uw team en organisatie met behulp van de onderstaande diensten. Meer weten? klik dan op één van de diensten.

Onderzoek & Advies

Het fundament voor al ons onderzoek en advies wordt gevormd door het Job Demands-Resourcesmodel (JD-R model). Volgens het JD-R model leidt een positief evenwicht tussen werkeisen en energiebronnen tot bevlogenheid en daarmee tot positieve werkuitkomsten als betrokkenheid, minder verzuim en betere prestaties. Is het evenwicht verstoord dan leidt dat tot een negatieve psychologische toestand en daarmee tot een negatief effect op de werkuitkomsten. Voorbeelden van werkeisen zijn de werkdruk of de administratieve rompslomp. Voorbeelden van energiebronnen zijn de hoeveelheid cliëntcontact, de mate van autonomie of het teamwork.

Het uitgebreide JD-R model

De kracht van het JD-R model ten opzichte van veel ander werkbelevingsonderzoek is dat het:

 1. een gefundeerd theoretisch kader kent.
 2. een gebalanceerd model is, dat niet alleen naar de werkeisen kijkt, maar ook naar positieve aspecten en de mate waarin die impact van de werkeisen opheffen.
 3. gebruikt kan worden om de invloed van werk- en persoonskenmerken op de psychologische toestand van werknemers te begrijpen en te beïnvloeden.

Quickscans

QuickScan Teambevlogenheid

Met de bevlogenheidsscan krijgt u snel een wetenschappelijk onderbouwd beeld van de bevlogenheid in uw (lokale) team. Aan de hand van gesprekken met sleutelpersonen en een analyse van beleids- en managementinformatie brengen wij de oorzaken en gevolgen van de bevlogenheid in kaart en doen wij aanbevelingen om deze te verbeteren. De bevlogenheidsscan kost € 1.995 voor het eerste team en € 1.495,- voor elk volgende team.

QuickScan Teamwork

Met de teamworkscan brengen we in kaart hoe uw team functioneert en waar er wat betreft het teamwork nog winst te boeken valt. We voeren hiervoor een aantal gesprekken met sleutelpersonen en doen enkele observaties. De teamworkscan is gebaseerd op de door onszelf ontwikkelde piramide voor teambevlogenheid (zie bij coaching). De teamworkscan kost € 1.495,- per team.

Onderzoek

Om de bevlogenheid in uw (lokale) team te meten maken we gebruik van een in samenwerking met het lectoraat Organiseren van Waardig Werk van de Hogeschool Utrecht ontwikkelde vragenlijst.

Daarnaast beschikken we over diverse vragenlijsten die allemaal een bepaald aspect van het JD-R model meten. Denk aan vragenlijsten over leiderschap, stresshanteringsstijlen of jobcrafting (de wijze waarop professionals hun werk zelf zo aanpassen dat ze meer bevlogenheid ervaren).

Uiteraard is het mogelijk om na een verkenning van uw specifieke situatie een vragenlijst op maat te ontwikkelen.

Advies

Op basis van onze uitgebreide kennis over de oorzaken en gevolgen van bevlogenheid in (lokale) teams kunnen we u bij alle vraagstukken op dit gebied adviseren. Denk aan thema’s als:

 • het bevorderen van de teambevlogenheid (m.b.v. de piramide van teambevlogenheid);
 • inrichtings- en aansturingvraagstukken;
 • prestatiemeting;
 • kwaliteitsbewaking.

Teamcoaching

Wij bieden (interim-)teamcoaching en individuele coaching. Binnen onze (team)coaching werken we met de door onszelf ontwikkelde piramide van teambevlogenheid. De basis van deze piramide wordt gevormd door verbinding, zowel die tussen teamleden onderling, als met de doelen van het (lokale) team. De twee staande zijden van de piramide zijn de samenwerkingsvaardigheden van de teamleden en de mate van zelfmanagement van het team. Hoe meer deze drie aspecten aanwezig in het teamzijn, hoe hoger de teambevlogenheid en hoe beter de teamprestaties.

Daarnaast werken we in onze coaching met de verbindingscirkel/transitiecirkel. Het uitgangspunt van deze cirkel is dat we ons allemaal willen verbinden; zowel aan betekenisvolle anderen als aan betekenisvolle doelen. Hoe sterker die verbinding is, hoe groter de kans op bevlogenheid. Denk hierbij aan ondersteuning van:

 • teams en professionals bij het bevorderen van hun (eigen) bevlogenheid.
 • teams en professionals bij weerstand tegen veranderingen (wat eigenlijk vaak weerstand tegen de pijn van de verandering is).
 • teams in de opstartfase (na een organisatieverandering), waarin er nog verbinding gezocht wordt met de (team)doelen en de anderen in het team.
 • professionals die vastlopen en moeite ervaren om zich (opnieuw) te verbinden.

(Team) coaching

Wij bieden (interim-)teamcoaching en individuele coaching. Binnen onze (team)coaching werken we met de door onszelf ontwikkelde piramide van teambevlogenheid. De basis van deze piramide wordt gevormd door verbinding, zowel die tussen teamleden onderling, als met de doelen van het (lokale) team. De twee staande zijden van de piramide zijn de samenwerkingsvaardigheden van de teamleden en de mate van zelfmanagement van het team. Hoe meer deze drie aspecten aanwezig in het teamzijn, hoe hoger de teambevlogenheid en hoe beter de teamprestaties.

Daarnaast werken we in onze coaching met de verbindingscirkel/transitiecirkel. Het uitgangspunt van deze cirkel is dat we ons allemaal willen verbinden; zowel aan betekenisvolle anderen als aan betekenisvolle doelen. Hoe sterker die verbinding is, hoe groter de kans op bevlogenheid. Denk hierbij aan ondersteuning van:

 • teams en professionals bij het bevorderen van hun (eigen) bevlogenheid.
 • teams en professionals bij weerstand tegen veranderingen (wat eigenlijk vaak weerstand tegen de pijn van de verandering is).
 • teams in de opstartfase (na een organisatieverandering), waarin er nog verbinding gezocht wordt met de (team)doelen en de anderen in het team.
 • professionals die vastlopen en moeite ervaren om zich (opnieuw) te verbinden.

Training

We hebben een divers trainingsaanbod ter bevordering van de bevlogenheid in uw (lokale) team. De trainingen worden zowel incompany, als op locatie, als online aangeboden. In onze trainingen koppelen we de theorie aan de praktijk, zodat de opgedane inzichten direct kunnen worden toegepast.

Voorbeelden van trainingen zijn:

 • Diverse samenwerkingsvaardigheden (visieontwikkeling, rolverdeling, besluitvorming, conflicthantering, communicatie, psychologische veiligheid etc.)
 • Bevlogen werken in zorg en welzijn – voor professionals in zorg en welzijn
 • Bevlogen teams in zorg en welzijn – voor (lokale) teams in zorg en welzijn
 • Jobcrafting / baan boetseren door professionals
 • Stresshantering voor professionals
 • Secure base-leiderschap voor teamleiders en beleidsadviseurs

Uiteraard is het ook mogelijk om na een verkenning van uw specifieke situatie een training op maat te ontwikkelen.

Over pro-sociaal

Bevlogenheid is de psychologische toestand die ontstaat wanneer mensen sterk betrokken zijn bij de organisatie waarvoor ze werken, plezier hebben in wat ze doen en daarbij bruisen van energie.

Prosociaal gedrag is gedrag dat gericht is op het welbevinden van anderen, in plaats van alleen op dat van zichzelf. De term wordt vaak gebruikt om de motivatie van professionals in zorg en welzijn te beschrijven: de motivatie om het verschil maken in het leven van anderen.

Tegelijkertijd moeten deze professionals hun werk vaak doen in een omgeving waarin verandering eerder regel is dan uitzondering. Een omgeving waarin veelal gestuurd word op inhoudelijke effecten en op doelmatigheid. Een omgeving waarin deze professionals zich daardoor soms beperkt voelen om hun prosociale motivatie tot uiting te laten komen.

Uit onderzoek blijkt echter dat hoe meer professionals hun prosociale motivatie in de praktijk kunnen brengen, hoe bevlogener ze zijn en hoe beter ze presteren. Bevlogen professionals verzuimen minder, zijn productiever en realiseren een hogere klanttevredenheid. Zij vormen daarmee de sleutel tot succes als het gaat om het bieden van betere ondersteuning met dezelfde of minder middelen.

Prosociaal heeft zich tot doel gesteld om gemeenten, organisaties en met name professionals in zorg en welzijn te ondersteunen in het bevorderen van bevlogenheid. Met als uiteindelijk doel dat de professionals daadwerkelijk het verschil kunnen maken in het leven van de ander!

Kernwaarden

We combineren hiervoor onze kennis van de publieke sector met het opleiden, trainen en coachen van professionals. We laten ons in alles leiden door de volgende kernwaarden:

 1. Evenwicht. Bevlogenheid kan pas ontstaan als er evenwicht is tussen de eisen die aan de professional gesteld worden en de middelen die hij/zij heeft om aan die eisen te voldoen. Wij kunnen helpen dat evenwicht in kaart te brengen en te herstellen.
 2. Uitdaging. Bevlogenheid ontstaat als iemand uitgedaagd wordt om dat wat voor hem/haar écht betekenisvol is in de praktijk te brengen en daarin te groeien. Wij kunnen helpen om te ontdekken wat écht betekenisvol en ondersteunen de groei daarin.
 3. Veiligheid. Bevlogenheid kan alleen ontstaan als mensen zich gezien voelen en de veiligheid ervaren om zichzelf uit te dagen, risico’s te nemen en daardoor te groeien. Wij kunnen helpen deze veiligheid te bevorderen.

Ondersteuning van professionals met burn-out

Omdat we dat waar we voor staan ook zelf in de praktijk willen brengen zetten we een deel van onze winst in om professionals in zorg en welzijn die met een burn-out thuis zijn komen te zitten kosteloos te ondersteunen bij hun re-integratie in het (lokale) team.

Achtergrond

Prosociaal is opgericht door Ernst van Berkum. Ernst studeerde in 2006 cum laude af aan de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen, afstudeerrichting Beleid, Organisatie en Samenleving. Na zijn afstuderen werkte hij eerst als trainee en later als adviseur bij een groot adviesbureau voor de publieke sector, waar hij met name actief was binnen het sociaal domein (Wmo en Jeugd). Daarna maakt hij de overstap naar het instituut voor Social Work van de Hogeschool Utrecht, waar hij als docent (beleid & organisatie, ondernemerschap en verlies & rouw) en onderzoeker werkzaam is (geweest). Daarnaast heeft hij een eigen coachingspraktijk waarin hij millenials (geboren tussen 1980 en 2000) ondersteunt in hun zoektocht naar een betekenisvol en aandachtig leven.

Gelukt! het mailtje is verzonden. Ernst zal op korte termijn contact met je opnemen.
Helaas.... Het is niet gelukt. Probeer het later nog eens.